100mb

Wieści motoryzacyjne, poradniki, bezpieczeństwo na drodze

Informacje Porady

Opony zimowe lub całoroczne?

Opony całoroczne stają się coraz bardziej popularne wśród producentów i dealerów. Zainwestuj w ich zakup lub wolisz uzyskać klasyczny? Znajdźmy razem odpowiedź.

Opony całoroczne przechodzą w modę nie tylko na Słowacji, ale także na zachód od nas. Zanim zdecydujemy, które opony kupujemy dla pojazdu, odpowiedzmy na dwa podstawowe pytania. Będziemy jeździć samochodem tylko w mieście i południowej Słowacji w miesiącach zimowych, gdzie drogi śniegu i lodu są raczej rzadkością nadającą się do zrobienia selfie? A może żyjemy w podgórskiej wiosce, gdzie jest to dość powszechne? W pierwszym przypadku możemy myśleć o oponach całorocznych, w drugim przypadkowo. Drugie i fundamentalne pytanie dla mnie to bezpieczeństwo. Czy podejmujemy wymianę opon jako kwestię bezpieczeństwa lub jako powód, aby nie dostać grzywny?

Różnice są oczywiste

Rozwój opon ma na celu osiągnięcie maksymalnego bezpieczeństwa w danych warunkach. Deweloperzy dostosowują mieszankę opon, ich wygląd, charakter, orientację i kąt cięcia każdej części bieżnika, a także ilość i szerokość kanałów odpływowych. Jeśli zbudujesz dobrą letnią i zimową oponę obok siebie, różnice będą oczywiste. Zauważysz również podobną różnicę w charakterze użytej mieszanki. Pomimo faktu, że rozwój materiałów używanych do produkcji opon postępuje, trudno mi sobie wyobrazić, że będzie on miał doskonałą stabilność kierunkową i optymalną drogę hamowania w temperaturze drogi i otoczenia od + 40 ° C do -20 ° C. Tak więc na suchym gorącym asfalcie, a jednocześnie na zacierze solnej lub krze. Mieszanina reaguje na temperaturę otoczenia, zmieniając w ten sposób swoje właściwości. Więc jak przebiega całoroczna opona? Moim zdaniem w najlepszym razie będzie gdzieś pośrodku. Średnia w lecie i zimą. Moje przypuszczenie zostało potwierdzone testem powszechnie uznanego autorytetu.

Testowany ADAC

Opony całoroczne przechodzą w modę nie tylko na Słowacji, ale także na zachód od nas. Dlatego w tym roku ADAC, niemiecki klub samochodowy, zdecydował się zrobić jeszcze jedno oprócz klasycznego testu opon zimowych. Wybrał siedem opon całorocznych o rozmiarze 205/55 R16 V i dodał jedną z klasycznych opon letnich i zimowych. Tabela pokazuje, jak się okazało. Maksymalna ocena – bardzo dobra, pojawiła się tylko raz w teście i tylko w ocenie zużycia. Oczywiście kluczem jest ocena zachowania opony na poszczególnych powierzchniach. Opona Michelin CrossClimate stała się wyraźnym liderem i ma „dobrą” ocenę na trzech nawierzchniach i „zadowalającą” na jednym. Za nim była opona Vredestein Quadrac 5, która otrzymała trzykrotnie „zadowalającą” i tylko „dobrą”. W przypadku innych badanych opon ocena „wystarczająca” pojawiła się na co najmniej jednej powierzchni. W ogólnej ocenie ostatecznie był on w dwóch przypadkach „zadowalający”, trzy „dostatecznie”, a w dwóch nawet „niewystarczający”. Co dodać?

A co z firmą ubezpieczeniową

Niezwykle ważnym punktem, oprócz własnego bezpieczeństwa, jest to, jak firma ubezpieczeniowa, w której jesteś ubezpieczony, patrzy na kwestię używania opon sezonowych. Dotyczy to zarówno PMG, jak i ubezpieczenia wypadkowego. Zapytaliśmy więc wybrane firmy ubezpieczeniowe o następujące pytania:

1. Czy Twoja firma ubezpieczeniowa zaleca używanie opon zimowych w warunkach PZ lub czy akceptujesz opony całoroczne?

W jaki sposób Twoja firma ubezpieczeniowa będzie działać, jeśli kierowca ma wypadek z pojazdem wyposażonym w opony całoroczne? Czy będzie pełny, czy też zostanie zmniejszone świadczenie ubezpieczeniowe?

Co zrobi Twoja firma ubezpieczeniowa, jeśli kierowca z pojazdem, na którym ma zainstalowane opony całoroczne, spowodował szkody? Czy będziesz wymagać udziału w trzeciej stronie?

Oto odpowiedzi:

Obowiązek używania opon zimowych nakłada ustawa o ruchu drogowym (ustawa nr 8/2009 Coll.). Według niego kierowca samochodu osobowego musi nosić opony zimowe, jeśli na drodze występuje ciągła warstwa śniegu, lód lub lód. Kierowca ciężarówki musi mieć opony zimowe między 15 listopada a 31 marca. Umowa ubezpieczenia i warunki ubezpieczenia nie regulują oddzielnie używania opon zimowych, ale ubezpieczający jest zobowiązany do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów.

2., 3. W przypadku spowodowania wypadku na oponach letnich, Allianz-SP zwykle nie domaga się zmniejszenia roszczeń ubezpieczeniowych za takie szkody. Firma ubezpieczeniowa zmniejszyłaby wydajność lub ją odrzuciłaby, gdyby przyczyną wyrządzonych szkód (w PMG lub ubezpieczeniu wypadkowym) byłyby niezrównane opony.

Nie przepisujemy naszym klientom, których opon użyć. Kierowcy są jednak zobowiązani do jazdy na oponach odpowiednich do aktualnych warunków naturalnych. Opony muszą być również w dobrym stanie technicznym (nieużywane, nieuszkodzone itp.). Nie jest decydujące, czy opony są letnie, zimowe czy całoroczne.

2., 3. Zajmujemy się zdarzeniami ubezpieczeniowymi związanymi z nieprawidłowym użyciem opon indywidualnie w naszej firmie ubezpieczeniowej. Przy podejmowaniu decyzji o skróceniu / odmowie napełnienia z powodu użycia niewłaściwych opon zawsze pojawia się związek przyczynowy między niewłaściwymi oponami a uszkodzeniem. Nie jest decydujące, czy były to opony letnie, zimowe czy całoroczne, ale czy były one odpowiednie dla drogi w tym czasie iw jakim stanie technicznym. Jeśli zdarzenie objęte ubezpieczeniem nastąpi w wyniku użycia nieodpowiednich opon (latem, zimą lub sezonowo) i roszczenia z UGS zostaną zgłoszone, mogą wystąpić postępowania regresyjne. Towarzystwo ubezpieczeniowe może zastosować sankcję wobec ubezpieczonego z wyraźnymi dowodami, że był to związek przyczynowy między wystąpieniem szkody a niewłaściwymi oponami. W przypadku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przestrzegamy ogólnych warunków ubezpieczenia, to znaczy, że świadczenie ubezpieczeniowe jest zmniejszane na podstawie naruszenia obowiązków wynikających z podstawowych przepisów prawnych. ogólne warunki ubezpieczenia.

Opona zimowa to opona M + S używana do znakowania opon zimowych lub całorocznych. Tak więc, jeśli opony całoroczne mają ten znak, spełniają warunki do jazdy zimą. Obowiązek używania opon zimowych nie jest wymieniony w umowach ubezpieczenia. Jednak zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia „ubezpieczony jest zobowiązany do zapewnienia, że ​​ubezpieczone zdarzenie nie wystąpi, w szczególności nie może naruszać zobowiązań do uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka nałożonego na niego przez prawo lub które wykupił w ramach polisy ubezpieczeniowej i nie może cierpieć z powodu naruszenia tych zobowiązań przez osoby trzecie ludzie”.

2., 3. Opony całoroczne mają znak M + S i dlatego kwalifikują się do jazdy zimowej. W związku z tym nie ma powodu, aby zmniejszać kwotę świadczenia lub stosować odliczenie.

Silvia Nosková Illášová, kierownik ds. PR i rzecznik prasowy, KOOPERATIVA poisťovňa, as Warunki ubezpieczenia nie nakazują używania zimy, ani zimy. opony letnie, kierowca musi przestrzegać prawa drogowego. Jeśli producent oświadcza, że ​​opony są całoroczne, dlatego nadają się zarówno latem, jak i zimą, a odpowiednie opony są odpowiednie dla danego typu pojazdu, nie ma powodu, aby badać ten fakt. Ważne jest nie tylko zainstalowanie odpowiednich opon do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, ale także stan bieżnika opony i jej nadmuchiwanie zgodnie z instrukcjami producenta. Firma ubezpieczeniowa zastosowałaby redukcję roszczeń lub regresję, jeżeli w raporcie policyjnym udokumentowano, że opony w samochodzie były bezpośrednią przyczyną wypadku drogowego (konsekwencja – na przykład dłuższa droga zatrzymania). Wypadek spowodowany montażem niewłaściwych opon musi zostać udowodniony przez policję.

Opony, które mają właściwości spełniające wymagania (1), paragraf 18, ustawy nr 8/2009 Coll. W ogólnych warunkach ubezpieczenia dla UGS, a także w przypadku ubezpieczenia od wypadków, nie nakazujemy wyraźnie używania opon zimowych lub całorocznych. Zalecamy jednak klientom używanie wysokiej jakości opon zimowych, które sprawią, że poczują się bezpieczniej na drodze.
W PMG odszkodowanie jest udzielane poszkodowanemu i wspomniany powyżej fakt nie ma wpływu na wysokość odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. W HP, zgodnie z VPP, ubezpieczyciel ma prawo do uzasadnionej utraty świadczeń ubezpieczeniowych, jeżeli szkoda została spowodowana świadomym naruszeniem obowiązków określonych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach, polisie ubezpieczeniowej lub innych postanowieniach uzgodnionych w polisie ubezpieczeniowej. W przypadku wystąpienia szkody nie sprawdzilibyśmy, czy w MV były opony całoroczne, ale zbadaliśmy, czy istniał związek przyczynowy między stanem opon (np. Znaczne zużycie, nieautoryzowany rozmiar opon) a poniesionymi szkodami. Gdybyśmy dowiedzieli się, badając to tak, rozważalibyśmy zmniejszenie roszczenia, wprost proporcjonalnie do wpływu tego warunku na wystąpienie zdarzenia.
Nie będziemy wymagać udziału w wynikach za szkody wyrządzone stronie trzeciej.

Pomimo faktu, że firmy ubezpieczeniowe nie wykluczyły wcześniej korzystania z opon całorocznych, oczywiste jest, że w razie wypadku niektóre z nich powinny zostać zbadane na naszych dyskach. A potem będzie to gra prawników i ekspertów. Czy warto ryzykować? Oczywiście jest to tylko jeden, marginalny obszar dla mnie. Wyniki testów są istotnym elementem przy podejmowaniu decyzji, które opony zamontować w pojeździe. I mówią wyraźnie. Znak powinien być zadowalający przynajmniej jako powód do rozważenia, czy jest to właściwy obszar do oszczędzania. Z drugiej strony rozumiem kierowców, którzy jeżdżą raczej rzadko i mieszkają na południu Słowacji, gdzie śnieg jest raczej rzadkością. Są one akceptowalną alternatywą w ich przypadku. Kto jednak jeździ dużo i na Słowacji, powinien sięgnąć po klasykę.
http://www.gamesworld.com.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *