100mb

Wieści motoryzacyjne, poradniki, bezpieczeństwo na drodze

Informacje Porady

Czy wiesz, ile może kosztować niewłaściwa jazda?

W dniu 1 stycznia 2016 r. Wprowadzono zmianę do ustawy nr. 8/2009 Coll. o ruchu drogowym, który zmienia również ustawę nr. 372/1990 Coll. w sprawie przestępstw.

Głównym celem jest modyfikacja niektórych przepisów dotyczących tzw obiektywna odpowiedzialność posiadacza pojazdu na podstawie praktycznego doświadczenia od czasu jego wprowadzenia w życie, zmiana sankcji za przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości, przyjęcie środków legislacyjnych w celu ochrony najbardziej narażonych użytkowników dróg i uwzględnienie orzecznictwa sądowego w prawie o ruchu drogowym. W obszarze rejestracji pojazdów zmieniają się warunki wyrejestrowania nowego właściciela przy jego sprzedaży.

Obiektywna odpowiedzialność

Zakres wykroczeń drogowych, za które odpowiedzialność ponoszą posiadacze pojazdów w ramach obiektywnej odpowiedzialności, został przedłużony. Możliwe będzie również ukaranie za naruszenie zakazu samochodów ciężarowych o masie ponad 7,5 tony, aby uniemożliwić innym pojazdom jazdę po autostradzie i utrzymać ograniczenie prędkości przed przejazdem kolejowym.
Wprowadzono grzywnę w wysokości 798 euro za przekroczenie określonej prędkości w punkcie masy dynamicznej. W rzeczywistości przekroczenie dopuszczalnej prędkości uniemożliwia dokładne ważenie i przeciążenie ciężarówek oraz zniszczenie dróg.
Określono, że aby zaakceptować 2/3 płatności, płatność musi być już zaksięgowana na koncie określonym w zamówieniu.
W przypadkach, które zasługują na szczególną uwagę, koszty w wysokości 30 euro mogą zostać zniesione w całości lub w części, podobnie jak w innych postępowaniach władz publicznych. (Są to koszty związane z postępowaniem w przypadku wykroczenia administracyjnego w przypadku nałożenia grzywny).
Przejście między obiektywną odpowiedzialnością a naruszeniem jest regulowane w taki sposób, że posiadacz pojazdu nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Przyspieszenie grzywny

Kary za przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości są zróżnicowane na trzy poziomy, przy czym kwota grzywny zależy od szybkości przekroczenia określonej prędkości. Będą podchodzić do sankcji w ramach odpowiedzialności ścisłej. Umożliwi to również bardziej precyzyjne i przejrzyste określenie konkretnej kwoty grzywny, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
Zwiększają się kary dla piratów na super drogach przekraczających 100 km / h we wsi, ponad 150 km / hi ponad 190 km / h na autostradzie. Inne kary nie są zwiększane.
Jeśli prędkość przekracza 20 km / h we wsi i do 30 km / h poza wioską , pozostanie aktualny status: grzywna do 100 EUR w postępowaniu administracyjnym i do 50 EUR w postępowaniu grupowym.
Jeśli prędkość zostanie przekroczona o 21 do 50 km / h w gminie io 31 do 60 km / h poza gminą , kara będzie wynosić od 150 do 600 euro w postępowaniu administracyjnym i od 30 do 400 euro w postępowaniu blokowym (obecnie w postępowaniu administracyjnym do 800 euro) wraz z zakazem prowadzenia działalności do trzech lat i blokiem do 650 euro).
Dla najpoważniejszej prędkości, w wiosce o ponad 50 km / h, a poza wioską o ponad 60 km / h , górna granica możliwej grzywny jest zwiększona, podczas gdy dolna granica jest również ustawiona. W postępowaniu administracyjnym możliwe będzie nałożenie grzywny w wysokości od 500 do 1000 euro (obecnie do 800 euro) oraz w sprawie blokowej od 250 do 800 euro (obecnie do 650 euro). W przypadku takiej prędkości zakaz działalności jest również utrzymany, zważywszy na powagę takiego postępowania, przez okres od sześciu miesięcy do trzech lat.
Naruszenie zasad poważnie eliminuje przekroczenie limitu prędkości maksymalnej o 20 km / hw gminie i 30 km / h poza gminą.

Ochrona najbardziej narażonych użytkowników dróg

Wprowadzono obowiązkowe noszenie kasków dla dzieci przewożonych na siedzeniu rowerowym i na rowerze z nieruchomym barem z rowerem prowadzącym, nawet we wsi . Pozwala dzieciom poniżej 10 lat na legalną jazdę rowerem , ale tylko pod nadzorem osoby starszej niż 15 lat.
Dzieci poniżej 12 roku życia nie będą mogły podróżować jako pasażerowie wszystkich pojazdów kategorii L, takich jak motocykle, pojazdy trzykołowe i czterokołowe. (Prawo jak dotąd mówi tylko o motocyklach.)
Osoba na hulajnodze znajduje się wśród pieszych (jak również na deskorolce lub wrotkach), ponieważ obecnie nie jest jednoznacznie zaliczana do żadnego rodzaju użytkowników dróg.
Zaostrza kary dla kierowców dla pieszych na chodniku i zagraża rowerzystom w celu obejścia i zapobiegania . Naruszenie tego zakazu zostanie poważnie zakwalifikowane jako naruszenie przepisów ruchu drogowego. (Ta kategoria obejmuje również prowadzenie pojazdu z nieważnym prawem jazdy z powodu niezaliczenia kontroli umiejętności po wygaśnięciu zakazu działalności.) Możliwe będzie nałożenie grzywny w wysokości 60–300 EUR w postępowaniu administracyjnym oraz zakaz działalności do dwóch lat i grzywna do 150 euro.

Zasady jazdy na pojazdach segway

Obowiązują jasne zasady jazdy na samobieżnym pojeździe, takim jak segway, którego popularność rośnie. Stosują te same zasady, co dla rowerzystów – obowiązkowe elementy odblaskowe w ograniczonej widoczności, kask, kierownica obiema rękami.
Tylko osoba powyżej 15 roku życia będzie mogła prowadzić ten niezmotoryzowany pojazd. Kierowcy ci będą również mogli korzystać z prawego chodnika, ale tylko wtedy, gdy nie zagrażają lub nie ograniczają pieszych i nie przekraczają prędkości chodzenia. Będą mogli jeździć tylko jeden po drugim.

Zmiana trzymania pojazdu i rejestracji pojazdu

Nowelizacja odpowiada również na przypadki fikcyjnego wyrejestrowania pojazdu osobom, które w rzeczywistości nie zakupiły pojazdu. Ustawa dodała środki zapewniające ochronę prawną osoby, której przekazano pojazd. Jeśli nowy właściciel pojazdu nie jest osobiście obecny podczas sprawdzania pojazdu, policja zarejestruje tylko wymeldowanie po złożeniu pisemnego pełnomocnictwa lub dowodu nabycia własności wraz z poświadczonym podpisem nowego właściciela. Nie będzie to wymagane przy sprzedaży pojazdu ukochanej osobie lub jeśli nowy właściciel wysłał pełnomocnictwo za pośrednictwem usługi elektronicznej do Policji. (Podobnie przepisy dotyczące zmian w rejestracji pojazdu przez usługę elektroniczną są regulowane.)
W tym samym czasie świadectwo rejestracji w części I (karta plastikowa) zostaje wycofane, gdy pojazd jest sprawdzany i zachowane jest tylko świadectwo rejestracji z części II (świadectwo papierowe) z kartą rejestracyjną, która może być wykorzystana do 30-dniowej jazdy.
Jeśli nowy właściciel nie zarejestruje pojazdu na sobie lub w ciągu 60 dni od wyrejestrowania pojazdu, dokumenty pojazdu i tablica rejestracyjna zostaną zarejestrowane jako nieważne. Oznacza to, że policjant będzie uprawniony do wstrzymania takich dokumentów, zmuszając nowych posiadaczy do poprawienia sytuacji.
Poprawka odpowiada również na szereg przypadków, w których właściciele czasowo wyrzuconych pojazdów nie rejestrują ponownie pojazdu po tymczasowej likwidacji .
Przewiduje się, że operacja rejestracji zostanie przeprowadzona z tymczasowo wyrzuconym pojazdem w ciągu 15 dni po zakończeniu tymczasowej likwidacji. Nieprzestrzeganie będzie oznaczać, że organ policji może wezwać właścicieli do wypełnienia tego obowiązku, lub. jak również za pociągnięcie do odpowiedzialności karnej (grzywny do 50 euro w postępowaniu blokowym, do 100 euro w postępowaniu zwykłym).
Odrzucenie pojazdu będzie możliwe tylko za zgodą jego właściciela.
Certyfikat zgodności COC zostanie przesłany do inspektoratu transportu przez producenta, przedstawiciela producenta lub nowego sprzedawcę pojazdu w formie elektronicznej, co spowoduje zniesienie obowiązku posiadania przez posiadacza pojazdu tego certyfikatu na piśmie w dokumencie rejestracyjnym (sprzedawca sam zapisze certyfikat COV).

alkohol

Warunki przyznawania praw jazdy są zaostrzone dla osób, które nie posiadają żadnego prawa jazdy i zostały złapane podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu w ciągu ostatnich pięciu lat. Będzie to badanie lekarskie dotyczące uzależnienia od alkoholu i poradnictwa zawodowego.
Posiadacz prawa jazdy, u którego psychiatra stwierdził uzależnienie od alkoholu, ale stwierdza, że ​​jest sprawny fizycznie, podlega fachowej porady.

Więcej zmian

Doprowadzenie wypadku drogowego z udziałem szkód majątkowych lub uszczerbku na zdrowiu tylko do kierowcy osoby bliskiej zostanie rozpatrzone wyłącznie w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów na wniosek strony poszkodowanej . Jednocześnie nie zostanie zakwalifikowany jako poważne naruszenie zasad.
Obowiązują przepisy zakazujące prowadzenia szkoły jazdy podczas zakazu.
Wnioskodawcy, którzy zostali już zakazani, będą mogli uzyskać dodatkowe prawa jazdy dopiero po ukończeniu kontroli umiejętności.
Warunek przyznania prawa jazdy, jeżeli wnioskodawca wcześniej podlegał, na przykład, prawu jazdy. kontrola umiejętności lub badanie lekarskie, wszystkie te obowiązki zostaną wypełnione.
Przywracany jest zakaz stania na oznaczonym obwodzie (znaki drogowe) w gminie.
Z prawem jazdy kategorii B będzie można prowadzić pojazdy klasy T do 3,5 tony (ciągniki i inne specjalne pojazdy silnikowe).
Zakres pojazdów, które mogą zostać usunięte przez zarządcę drogi (głównie przez policję miejską), jest ograniczony do tych, którzy nielegalnie stoją na tzw. Poboczu drogi. miejsca postojowe na parkingach zarezerwowane dla nieokreślonej liczby pojazdów zgodnych ze znakiem drogowym. W takim przypadku uniemożliwia się odjazd pojazdu wykroczenia, np. za pomocą tzw. kapcie i wykroczenie są omawiane w próbie blokowej.
Zakaz zatrzymywania się i stania rozciąga się na korytarz rowerowy i na platformy regularnych przystanków transportu publicznego.
Rozszerza się zakres wykroczeń administracyjnych, za które organ Policji nakłada grzywnę na osobę prawną lub osobę fizyczną – przedsiębiorcę.
Termin dostosowania znaków drogowych umieszczonych przed lutym 2009 r. Do nowych warunków zgodnie z ustawą o ruchu drogowym i jej rozporządzeniami wynosi trzy lata do 31 grudnia 2019 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *